Maria Mater Retraite Voor vrouwen met een Mariaal hart

In de hectiek van alledag valt het niet altijd mee, om als moeder voldoende tijd met God in te lassen. Moederschap, discipline en geloof gaan niet altijd makkelijk samen. 

Een retraite biedt dan de kans om te midden van een biddende gemeenschap de relatie met God te verdiepen. Het is een bewuste keuze om je een kort moment af te zonderen en in stilte God te zoeken, te luisteren naar Zijn stem en tot rust te komen.

Impressie:

  • verschillende inleidingen op het thema
  • gezamenlijk vieren van de H. Mis en het getijdengebed, waarbij we gedeeltelijk aansluiten bij de communiteitsvieringen van de zusters
  • stilte (van vrijdagavond na avondeten tot zondagmiddag vóór middageten)
  • gelegenheid tot biechten of gesprek

 

Voor meer info kijk even op : https://mariamaterretraite.jouwweb.nl/